Werkende ouders in grote problemen door schoolsluiting

De geluiden over een schoolsluiting in de vorm van een verlengde kerstvakantie nemen sterk toe. Was de argumentatie eerst dat een week pauze nodig was om de oma’s en opa’s te beschermen, nu lijkt de toename van de Omikron-variant de reden te zijn. Hoe dan ook zullen werkende ouders in problemen komen. De twee grootste sectororganisaties in de kinderopvang, de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK, maken zich zorgen. Welke oplossingen zijn er voor werkende ouders?

Noodopvang

Het kabinet lijkt toch voornemens om scholen preventief een week voor de kerstvakantie te sluiten. In eerdere fasen van de Corona-pandemie ging een schoolsluiting gepaard met noodopvang, aangeboden door de scholen. Zo konden ouders die in de zgn cruciale beroepen werkzaam waren, toch naar hun werk.

Op dit moment is er geen algehele lockdown. Dat betekent dat het merendeel van de ouders gewoon moet werken in de week voor de kerstvakantie – zij hebben immers géén vakantie. Het onderwijs zou dus noodopvang moeten aanbieden aan alle werkende ouders. De kinderopvang kan niet inspringen voor het onderwijs. Zij kan wel in de middag de reguliere naschoolse opvang aanbieden.

Dreigende problemen voor werkende ouders

Uit het onderwijsveld komen berichten dat scholen geen noodopvang zullen leveren. De kinderopvang kan dit gat niet vullen want het personeelstekort is daar twee keer zo hoog en pedagogisch medewerkers hebben ook schoolgaande kinderen. Wij voorzien daarom voor werkende ouders grote problemen volgende week:

  • Veel werkende ouders hebben geen thuiswerkbaan: een pedagogisch medewerker uit de kinderopvang moet op de groep staan, een verpleegkundige moet naar de IC, een kapper kan niet digitaal knippen en de ANWB moet de weg op. Deze ouders kunnen op zo’n korte termijn vaak geen vrij meer krijgen of zijn al door hun dagen heen.
  • Ouders gaan op zoek naar alternatieven en zullen elkaars kinderen bij toerbeurt opvangen. Waar dat niet lukt, zullen wel degelijk de opa’s en oma’s ingezet worden.
  • Kwetsbare kinderen hebben noodopvang nodig en komen dan op school zonder cohortering.
  • Kinderen gaan ’s middags en in de vakantie gewoon naar de BSO waar geen cohortering en geen mondkapjesplicht is.
  • Een school sluiten is makkelijk maar weer opstarten is lastiger. Als rond 8 januari de besmettingen oplopen ivm de omikronvariant is de verleiding erg groot om per 10 januari de sluiting te handhaven met alle gevolgen van dien.

Voorstellen Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK

Om de problemen voor werkende ouders te voorkomen cq op te lossen zien BK en BOinK drie opties:

  1. Scholen dicht, noodopvang voor alle beroepen op school. BSO open op de reguliere tijden.
  2. School en BSO sluiten beiden in die week en verzorgen noodopvang en er komt een compensatieregeling voor de BSO.

De beste optie was geweest om als kabinet vast te houden aan de ingezette lijn: het onderwijs blijft open tenzij het echt niet anders kan. Oplopende besmettingen kunnen het kabinet nopen tot extra maatregelen, maar sluiting van het onderwijs is dan zeker niet de eerste maatregel. Deze optie lijkt helaas voorbij.

Behoefte aan vakantie bij veel medewerkers, zoals in de zorg

Ten slotte: er zijn zeer veel sectoren waar de medewerkers op hun tandvlees lopen. De meesten hebben geen tijd voor een intensieve lobby voor een extra week vakantie – zij zijn aan het werk. We zijn allemaal toe aan vakantie, maar laten we er geen wedstrijd van maken wie het het zwaarst heeft. Dat wint de zorg namelijk met afstand van ons allemaal en die hebben überhaupt geen vakantie de komende tijd. En krijgen er nu nog een extra portie regel-stress bij.

Bron : persbericht BOinK & Brancheorganisatie Kinderopvang