Noodopvang voor kinderen tijdens sluiting scholen en BSO – hoe werkt het?

Van 20 tot en met 24 december 2021 is er noodopvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Omdat het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) gesloten zijn. Het dringende advies aan ouders/verzorgers is om kinderen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden gedurende de week voor kerst.  De reguliere kinderdagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar blijft open.

Doelgroep noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

Randvoorwaarden noodopvang BSO

  • Noodopvang die door een BSO-locatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.
  • Deze noodopvang geldt enkel voor het aantal uren en dagen dat in het contract is afgesproken. 
  • De noodopvang is niet gratis.

Aanbieders noodopvang

  • Noodopvang wordt altijd geboden door scholen en BSO-locaties wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben.
  • Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de BSO gedurende de reguliere openingstijden van de BSO.
  • Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun eigen gastouder.

Cruciaal beroep en noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. 

Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig. 

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of BSO-locatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Gastouderopvang alleen voor reguliere klanten

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.