Buitenschoolse opvang week voor kerstvakantie dicht – geen compensatie

Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de noodopvang geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten om de verspreiding van de omikron-variant tegen te gaan. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, zouden kinderen dan onbewust hun oudere familieleden kunnen besmetten. Met een (te) hoge druk op de zorg tot gevolg.

Het kabinet beseft zich goed dat deze maatregel veel vraagt van leraren, pedagogisch professionals en van ouders. Maar de veiligheid van mensen staat voorop, daarom vraagt het kabinet ouders om hun kinderen de komende dagen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden.

BSO’s na kerstdagen weer open
BSO’s gaan na de kerstdagen weer open. Ook dan blijft de oproep om kinderen niet te brengen als het niet nodig is. Het kabinet vraagt werkgevers om rekening te houden met de extra lasten voor ouders die werk en zorgen voor hun kinderen nu moeten combineren.

Beroep op ouders en BSO
Het kabinet vraagt ouders om met de kinderopvangorganisatie samen een oplossing te vinden voor de kinderopvanguren van deze 4 dagen, daar is nu geen aparte vergoeding voor. Als de BSO gedurende een langere periode sluit, zal het kabinet onderzoeken of ouders een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kunnen ontvangen, zoals dat ook in eerdere sluitingsperiodes is gebeurd.

(Noot redactie : het gaat om 4 of 5 dagen, namelijk maandag tot en met vrijdag) De officiële vakantie begint op 25 december. 24 december is in principe een schooldag, alhoewel veel scholen eerder sluiten of soms hele dag al gesloten zijn)

Tot zover de berichtgeving van de Rijksoverheid
Oplossing voor compensatie ? Hoe dan ?

Compensatie bieden voor kinderopvangorganisaties is lastig. Het betreft alleen compensatie voor de eigen bijdrage, die meestal niet bekend is bij de kinderopvang. Ouders die noodopvang afnemen vallen daar weer buiten, die moet ook betaald worden.

Op de website van de Rijksoverheid is al voorschot genomen om extra sluiting in de kerstvakantie van de BSO. In het geval van 3 weken sluiting zou de eerdere compensatieregeling waarschijnlijk weer van stal gehaald worden. Dus even afwachten.