Overzicht cruciale beroepen voor noodopvang

Het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang (bso) zijn dicht in de week voor de kerstvakantie. Er is noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. 

Een lijst op hoofdlijnen

Deze lijst is geen opsomming van alle beroepen of werkzaamheden die als ‘cruciaal’ zijn aangemerkt. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) staat bijvoorbeeld niet apart genoemd, maar valt onder de noodzakelijke overheidsprocessen. Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op noodopvang? Neem dan contact op met de school of opvangorganisatie. Mogelijk kan uw werkgever hierin ook ondersteunen. 

1 ouder met een cruciaal beroep

Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het echt niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.  
 • Post en pakketbezorging. 
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd voor onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs en examens.
 • Kinderopvang. 
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen, die mede bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie, het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Vervoer van afval en vuilnis. 
 • Media en communicatie ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving.
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000. 
 • Inzet politie. 
 • Voortgang hulpverleningsdiensten. 
 • Meldkamerprocessen.
 • Brandweerzorg.
 • Ambulancezorg.
 • GHOR.
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), zoals ten behoeve van het democratisch proces en het betalen van uitkeringen en toeslagen, uitgifte van vergunningen, reclassering, gerechtsdeurwaarders, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Beroepen t.b.v. het verkrijgen van officiële documenten, zoals fotografen en fotostudio’s. 
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies, zoals schoonmaak, beveiliging, toezicht en ICT voor bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Bron : Rijksoverheid