Het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2025 is gepubliceerd. De voorgenomen maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag in 2025 zijn bekend, evenals de tabel voor de kinderopvangtoeslag 2025. Voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € 29.400 en € 159.200 is het percentage verhoogd dat je aan kinderopvangtoeslag vergoed krijgt. Dit is met name bij het eerste kind het geval (tot maximaal 8,7% meer) en beperkt bij het tweede kind (bij inkomens tot € 50.562). Dit betekent dat de netto kosten voor kinderopvang voor veel mensen in 2025 zullen dalen.

Wat echter nog niet bekend is, zijn de nieuwe uurtarieven van de kinderopvangorganisaties, die pas in het vierde kwartaal van 2024 bekend worden gemaakt. Het is niet onwaarschijnlijk dat de indexatie bij de kinderopvangorganisaties hoger uitvalt dan de indexatie van de uurtarieven bij de kinderopvangtoeslag, mede omdat de Rijksoverheid een bedrag in mindering heeft gebracht ter dekking van een aantal aanpassingen. Bovendien is de indexatie van de kinderopvangtoeslag niet gebaseerd op de werkelijke kosten in de kinderopvang en wordt deze al vroeg voor 2025 berekend.

Desondanks zullen veel ouders er netto op vooruit gaan. Kinderopvang-Wijzer heeft al een eerste model gemaakt om de verschillen tussen 2025 en 2024 zichtbaar te maken. Hiermee kun je dus al berekenen wat je mogelijk in 2025 aan netto kinderopvangkosten betaalt (door bijvoorbeeld de tarieven voor kinderopvang in 2025 met 5% te verhogen) en dit vergelijken met wat je in 2024 netto betaalt. Het excelmodel van Kinderopvang-Wijzer is gratis beschikbaar.

Let wel: het is nog een ontwerpbesluit voor 2025, en in theorie kan het nog wijzigen, hoewel dat waarschijnlijk niet zal gebeuren.

Reken met onderstaand model uit wat je netto kosten kinderopvang in 2025 zijn in vergelijk met 2024