Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2022 : indexering tabel

Jaarlijks vindt er een indexering van tabel kinderopvangtoeslag plaats, dus ook voor de kinderopvangtoeslag 2022. Deze wijzigingen worden altijd opgenomen in het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, die (in meeste gevallen) wordt omgezet in definitieve regelgeving.

Het indexeringspercentage voor de toetsingsinkomens is een gewogen gemiddelde van de procentuele ontwikkeling van de contractlonen in de marktsector, de premie gefinancierde sector en de gesubsidieerde sector, en bij de overheid, zoals geraamd voor 2022 in het CEP. Het indexeringspercentage voor 2022 bedraagt 1,39%.

Stijgt je inkomen in 2022 met maximaal 1,39 % (bijvoorbeeld door een loonstijging) dan blijf je in dezelfde % voor de kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 2022

Berekenen eigen bijdrage kinderopvang 2022

Met onze gratis download is het al mogelijk een berekening te maken voor de netto kosten kinderopvang voor 2022 (de eigen bijdrage kinderopvang)

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022