Één van de eisen die bij de staking in de kinderopvang geëist wordt is aanpassing van de groepsgrootte oftewel de kindratio. De werkdruk van de pedagogisch medewerkers zou mede hoog liggen doordat men het gevoel heeft voor teveel kinderen te moeten zorgen.

Het kindratio (of Beroepskracht-KindRatio, leidster-kind ratio, kind-leidster ratio) geeft aan hoeveel kinderen per medewerker maximaal opgevangen worden. Deze zijn in de wet vastgelegd, na een akkoord tussen alle branchepartijen in 2016, zoals brancheorganisaties maar ook vakbonden inclusief de FNV.

Het kindratio is verdeeld in een versie voor het kinderdagverblijf en een versie voor de buitenschoolse opvang. Nu is het uitrekenen van het kindratio best wel een “dingetje”, zeker bij de leeftijdsgroep onder de 4 jaar.

Aanpassing mogelijk ?

Aanpassing is altijd mogelijk maar heeft natuurlijk wel wat gevolgen, naast de vermindering van de werkdruk voor pedagogisch medewerkers en meer tijd en aandacht voor de kinderen. We leggen deze uit.

  • Aanpassing omzetten : verlaging van de kindratio heeft gevolgen voor de omzet van de locatie. Door minder kinderen op te kunnen vangen is er minder omzet.
  • Aanpassing kosten : de kosten blijven nagenoeg gelijk, alleen iets minder kosten voor luiers en eten e.d.
  • Aanpassing tarieven : minder omzet met nagenoeg dezelfde kosten zal vertaald worden in de uurtarieven.
  • Opvangplekken : doordat er minder kinderen op de groep kunnen worden opgevangen, zullen deze elders ondergebracht moeten worden. Daar moet dan wel plek voor zijn.
  • Wachtlijsten : door afname kindplaatsen zullen de wachtlijsten oplopen
  • Groepsgrootte (oppervlakte) : per kind moet een aantal vierkante meter aanwezig zijn. Veel bestaande groepen zijn hierop ingericht. Aanpassing van kindratio heeft hier gevolgen voor, zeker ook bij inrichting nieuwe locaties.

Financiële gevolgen

Er zijn dus de nodige financiële gevolgen. Als de kinderopvangorganisaties die doorberekenen in de tarieven krijg jij als ouder gewoon een hogere factuur die je moet betalen. Dit wordt alleen betaalbaar als de Overheid ook de kinderopvangtoeslag aan gaat passen. Doet de overheid dat niet zullen de eigen bijdrages de pan uit vliegen.

De tariefstijgingen zullen zeker bij het kinderdagverblijf fors zijn, mogelijk zo’n 25 %, onderstaand een voorbeeldberekening.

Leeftijd kinderenMax kindOud tariefAanpassingNieuw tariefStijging
0 tot 13€ 8,462€ 12,6950,00%
1 tot 25€ 8,464€ 10,5825,00%
2 tot 38€ 8,467€ 9,6714,29%
3 tot 48€ 8,467€ 9,6714,29%
Gemiddeld€ 8,46€ 10,65

In de meeste gevallen bestaat een groep kinderen op een kinderdagverblijf uit meer kinderen en medewerkers dan in tabel genoemd, Ook zijn er andere combinaties mogelijk, de stijging per groep zal dan uitkomen op percentages varierend van circa 7 .tot 20 %.

De stijging voor een organisatie hangt dan weer samen met de opbouw en grootte van een locatie. Deze zal het hoogst zijn bij de kleinere kinderdagverblijven. Bijna 1/3e van de kinderdagverblijf locaties ( = circa 5.600) hebben maximaal 20 kindplaatsen, vaak ook in de kleinere plaatsen (dorpjes, gehuchten, etc) waar weinig kinderopvang of aanbod is.

Als de overheid niet de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag op dezelfde wijze aanpast, stijgen de eigen bijdrages voor ouders met minimaal gelijke percentages. (7 % stijging van bruto tarief, kan stijging zijn van 10 % van eigen bijdrage). Zie ook Gratis kinderopvang in 2022 of juist duurder.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de werkgevers in de kinderopvang niet akkoord gaan met de eisen van vakbond FNV Zorg en Welzijn en vinden dat aanpassing van kindratio alleen kan wanneer dat tezamen met overheidswijzigingen wordt doorgevoerd.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 26 december 2022