Gratis kinderopvang bij GroenLinks

Er komen in 2021 Tweede Kamerverkiezingen aan. Politieke partijen presenteren hun programma’s en plannen. GroenLinks pleit voor gratis kinderopvang in hun verkiezingsprogramma.

Herwaardering van de publieke sector
GroenLinks kiest voor een radicale herwaardering van de publieke sector. Er wordt fors geïnvesteerd in de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en de politie, in het verminderen van de werkdruk en de bureaucratie en in het betaalbaar maken van de zorg.

We schaffen de marktwerking in de zorg af. De zorgverzekeraars worden omgevormd tot publieke zorgfondsen. Geen enkele zorgorganisatie of zorgverzekeraar mag nog met publiek geld winst uitkeren. De zorgpremie wordt fors verlaagd tot ongeveer 10 euro per maand, door de zorg voor een veel groter deel uit de belastinginkomsten te financieren. Het eigen risico wordt afgebouwd. De zorgtoeslag kan daarmee verdwijnen.

Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis terecht kunnen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Ook de kinderopvangtoeslag kan dan worden afgeschaft.

De lonen in de zorg gaan omhoog en in het nieuwe zorgstelsel gaan werkdruk en administratielast fors naar beneden. Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als hun collega’s in het middelbare onderwijs.

We trekken miljarden uit voor het onderwijs. Hiermee verkleinen we de klassen.

Kinderopvang-Wijzer

Dat er iets met de financiering van de kinderopvang moet gebeuren is iedereen het wel over eens. We vragen ons af of hoe GroenLinks meent de kinderopvangbranche (ondernemingen) om te vormen tot een publiek domein. De laatste 20 jaar is de kinderopvang erg veranderd en de kwaliteit sterk toegenomen, dit voornamelijk dankzij de ondernemingen in de kinderopvang.

Dit zou nooit tot stand zijn gekomen indien de kinderopvang een publiek domein was geweest.