Als je als ouder een kinderopvangplek zoekt, kan je het beste wonen in gemeentes als Midden-Delfland, Bloemendaal, Nuenen c.a., Bunnik of Groningen. In de gemeentes Urk, Neder-Betuwe, Dantumadiel, Vaals of Hardinxveld-Giessendam heb je de minste kans op de een kinderopvangplek.

Dit is gebaseerd op onderzoek van Kinderopvang-Wijzer naar de beschikbaarheid van kinderopvangplekken voor jongeren van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 13 jaar in Nederland, gebaseerd op de inschrijvingen in het LRK eind april 2024.

In vergelijking met de situatie van eind oktober 2023 is er één grote stijger, de gemeente Schiermonnikoog. Bij het vorige onderzoek stond deze nog op de 342e en laatste plek, simpelweg omdat er op dat moment geen KDV- of BSO locatie geregistreerd stonden in het LRK. Sinds 1 januari 2024 is dat wel weer het geval en stijgt de gemeente naar de 11e plek.

Beschikbare kindplaatsen

Het landelijke gemiddelde voor de dekking van kinderopvangplekken per inwoner in de leeftijdsgroep 0 tot en met 3 jaar is ongeveer 45,73%. Met andere woorden, er zijn ongeveer 45 kinderopvangplekken beschikbaar voor elke 100 kinderen tot 4 jaar volgens gegevens van het LRK eind april 2024. Dit is inclusief de VE locaties, het percentage volledige beschikbare kindplaatsen zal dus in werkelijkheid lager zijn. (zie uitleg verderop)

Voor de leeftijdsgroep 4 tot 13 jaar ( de BSO) ligt dat op 21,4 %. Hierbij wordt opgemerkt dat hoe ouder het kind is er minder gebruik wordt gemaakt van de BSO. In de vorige rapportage werd het aantal kindplaatsen afgezet ten opzichte van de leeftijdsgroep tot en met 10 jaar.

De verschillen in Nederland zijn groot tussen de verschillende gemeentes.

Goed scorende gemeentes

Gemeentes met hoge scores hebben meestal

  • een lager % VE locaties (dus meer volledige opvangplekken) – 21 van de 25
  • een lager % kinderen van 0 tot 4 jaar – 16 van de 25
  • een lager % kinderen van 4 tot 13 jaar – 11 van de 25
  • is de gemiddelde afstand van een kinderdagverblijf dichterbij dan gemiddeld – 18 van de 25
  • is de gemiddelde afstand van een BSO dichterbij dan gemiddeld – 19 van de 25

In gemeentes als Midden-Delfland en Bloemendaal zijn er ongeveer 80 kinderopvangplekken beschikbaar voor elke 100 kinderen van 0 tot 4 jaar en ongeveer 37 kinderopvangplekken voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Ter vergelijking: in de gemeente met de slechtste score (Urk) zijn er 18 kinderopvangplekken beschikbaar voor elke 100 kinderen van 0 tot 4 jaar en 4 kinderopvangplekken voor elke 100 kinderen van 4 tot 13 jaar.

De Top 10 van gemeentes met hoogste scores:

Midden-DelflandGGD HaaglandenZuid-Holland
BloemendaalGGD KennemerlandNoord-Holland
Nuenen c.a.GGD Brabant-ZuidoostNoord-Brabant
BunnikGGD Regio UtrechtUtrecht
GroningenGGD GroningenGroningen
DelftGGD HaaglandenZuid-Holland
VeldhovenGGD Brabant-ZuidoostNoord-Brabant
TynaarloGGD DrentheDrenthe
OegstgeestGGD Hollands-MiddenZuid-Holland
LeidenGGD Hollands-MiddenZuid-Holland

Slecht scorende gemeentes

Gemeentes met lage scores hebben meestal

  • een hoger % VE locaties (dus minder volledige opvangplekken) – 18 van de 25
  • een hoger % kinderen van 0 tot 4 jaar – 17 van de 25
  • een hoger % kinderen van 4 tot 13 jaar – 17 van de 25
  • is de gemiddelde afstand van een kinderdagverblijf verderaf dan gemiddeld – 17 van de 25
  • is de gemiddelde afstand van een BSO verderaf dan gemiddeld – 17 van de 25

In een aantal gemeentes, zoals Urk, Tholen, Katwijk en Elburg, zal de christelijke achtergrond van de gemeente hierbij zeker een rol spelen.

De Top 10 gemeentes met laagste scores:

GemeenteGGDProvincie
UrkGGD FlevolandFlevoland
Neder-BetuweGGD Gelderland-ZuidGelderland
DantumadielGGD FryslânFryslân
VaalsGGD Zuid-LimburgLimburg
Hardinxveld-GiessendamDienst Gezondheid & Jeugd ZHZZuid-Holland
Valkenburg aan de GeulGGD Zuid-LimburgLimburg
TerschellingGGD FryslânFryslân
Edam-VolendamGGD Zaanstreek/WaterlandNoord-Holland
KatwijkGGD Hollands-MiddenZuid-Holland
ElburgGGD Noord- en Oost-GelderlandGelderland

VE-locaties

Bij de LRK registraties wordt aangegeven of een locatie VE (vroegschoolse educatie) aanbiedt. Dat betekend dat een deel (of alle) kindplaatsen van de locatie niet echt volledige kindplaatsen voor de dagopvang zijn. Over het algemeen worden dagdelen van 4 uur aangeboden (vaak maar niet altijd 1 per dag), waarbij de doelgroep kinderen met een (mogelijke) achterstand in de ontwikkeling zijn. De VE richt zich dus niet echt op ouders die actief op de arbeidsmarkt zijn. Voor bepaling van de kindplaatsen is deze niet te splitsen en dit zou de uitkomsten kunnen aantasten.

Bij de eerste 25 gemeentes is het percentage locaties wat VE aanbiedt over het algemeen echter lager dan landelijk gemiddeld. De eerste gemeente waar dit hoger is (Aa en Hunze) staat op de 15e plek. Bij de Top 25 zijn er 4 gemeentes met een hoger aandeel VE locaties dan landelijk gemiddeld.

Bij de laatste 25 gemeentes is de situatie precies andersom. Hier hebben 18 gemeentes een hoger aandeel van VE locaties dan het landelijk gemiddelde. Het beschikbaar aandeel volledige kindplaatsen is dus eigenlijk in die gemeentes nog lager.

Leeftijdsverhouding

Een andere factor is die mee kan spelen is het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 13 jaar in de gemeente. Indien een gemeente die relatief weinig jonge kinderen heeft, zijn er minder kindplaatsen nodig om aan de vraag te voldoen. Zo varieert het aantal kinderen van 0 tot 4 jaar per gemeente tussen de 2,17 % en 7,28 % van de totale bevolking. Bij de kinderen in leeftijd van 4 tot 13 jaar is dat tussen de 4,65 % en 16,46 % van de totale bevolking. In het theoretische geval dat in iedere gemeente het % kinderen gelijk is aan het landelijk gemiddelde vinden er wel enige verschuivingen plaats, met name aan de bovenkant.

De gemeente Midden-Delfland staat dan nog steeds op de 1e plaats, maar Schiermonnikoog zou dan zakken van de 11e naar de 226e plaats. Groningen en Delft zouden dan ruim 45 plaatsen zakken. In de onderste regionen vinden er dan ook verschuivingen plaats, maar minder drastisch. Urk zou dan bijvoorbeeld op de 330e plaats komen in van de 342e en laatste plaats.