Dit is de titel van de flyer die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in samenwerking met de kinderopvangsector heeft samengesteld voor houders van kinderopvang. Het doel van de flyer is om ouders bewust te maken van het belang van vaccinatie. Door te vaccineren bescherm je niet alleen je eigen kind, maar ook andere kinderen, zoals baby’s die nog te jong zijn voor vaccinatie of kinderen bij wie de vaccinatie niet volledig werkt. Je kunt de flyer hier downloaden, afdrukken en ophangen op je locatie, of op een andere manier verspreiden onder ouders.

Kwaliteit en veiligheid van kinderopvang

Als kinderopvangsector staan we voor een kinderopvang die veilig is voor alle kinderen. Professionele begeleiders op de locaties, geven kinderen de ruimte om spelenderwijs te groeien en zich te ontwikkelen.

Prikken voor elkaar

Door bijna iedereen te vaccineren komen ziekten minder vaak voor. Iedereen is dan beschermd tegen de ziekte. Ook baby’s die nog te jong zijn voor een prik. Of kinderen waarbij de vaccinatie niet goed werkt. Ze zijn dan beschermd door de immuniteit van de groep.

Een prik draagt bij aan een gezonde omgeving voor kinderen om op te groeien

In Nederland worden kinderen al 65 jaar gevaccineerd tegen dodelijk ziekten als de mazelen, bof en kinkhoest. Daarom komen deze ziekten bijna niet meer voor. Dit moeten we zo houden, want deze kinderziektes kunnen ernstige gevolgen hebben.

Een prik halen draagt bij aan de volksgezondheid. En dus ook aan de veiligheid van de kinderopvang.

Nog vragen?

Op rijksvaccinatieprogramma.nl vind je meer informatie over de verschillende ziekten, vaccinaties en bijwerkingen. Je kunt voor vragen over vaccinaties en ziekten altijd terecht bij de arts of verpleegkundige van je consultatiebureau, het Centrum voor Jeugd en Gezin of de GGD in je regio.