jaaropgave

Het wordt tijd voor de jaaropgave kinderopvang 2022. Maar is een jaaropgaaf in de kinderopvang eigenlijk wel verplicht of nodig? En wat zijn de regels hiervoor?

Het korte antwoord op de eerste vraag : nee, voor opvang bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang is een jaaropgaaf niet verplicht. Er zijn ook geen echte regels voor. De facturen die je ontvangt van de kinderopvangorganisatie zijn ook goed genoeg.

Regels kinderopvangorganisaties

Er zijn geen regels voor kinderopvangorganisaties hoe een jaaropgave eruit moet zien of wat er verplicht in moet staan. Zo kan de ene organisatie op een jaaropgaaf de “betaalde” uren hebben opgenomen, een ander de “gefactureerde”. Eigenlijk zou dat niet mogen uitmaken, want geen betaling van kosten kinderopvang = ook geen recht kinderopvangtoeslag, in praktijk is dat wel zo.

Een organisatie is ook niet verplicht deze opgaaf te verstrekken aan ouders. Soms besluiten organisaties om geen jaaropgaaf te verstrekken aan ouders die de rekening niet voldaan hebben.

Let op : gastouderbureaus moeten wel een jaaropgaaf verstrekken.

Ouders

De jaaropgaaf heb je eigenlijk ook niet nodig, zeker niet de aangifte inkomstenbelasting. Kinderopvang behoort immers niet tot aftrekbare kosten. Het kan een handig controlemiddel zijn voor de opgegeven uren bij de beschikking kinderopvangtoeslag, maar je kan ook de uren van de facturen van dat jaar bij elkaar op tellen.

De Belastingdienst zal er ook alleen naar vragen indien er een controle wordt uitgevoerd op het aantal opgegeven kinderopvanguren. En die zal meestal alleen plaatsvinden indien het aantal kinderopvanguren afwijkt van het aantal uren wat door de kinderopvangorganisatie is opgegeven of als er geen BSN bekend is van kind en/of ouder bij de kinderopvangorganisatie. Het versturen van de facturen van dat jaar is ook voldoende.

Opgave aan Belastingdienst

Kinderopvangorganisaties zijn sinds 2022 verplicht om maandelijks (of jaarlijks) opgaven van de gefactureerde uren te verstrekken aan de Belastingdienst.

De opgaaf van de kinderopvangorganisaties is niet leidend voor de beschikking kinderopvangtoeslag, maar een hulpmiddel bij de controle van de toeslagen. Geef jij als ouder meer uur op voor de kinderopvangtoeslag dan de kinderopvangorganisatie, dan zal de Belastingdienst uitvraag gaan doen. Die navraag kan plaats vinden bij de kinderopvangorganisatie en/of bij de ouder.

Dit zorgt ervoor dat er al eerder verschillen boven water komen en ouders niet na afloop van het jaar grote terugvorderingen krijgen. Ook kan hierdoor eerder gesignaleerd worden dat bijvoorbeeld een contract is gewijzigd, een wijziging die niet altijd door ouders correct wordt weergegeven.

Hoe vaak geef jij per jaar een wijziging door aan de Belastingdienst/Kinderopvangtoeslag? (zoals tarief, uren, inkomen)

Wijzigen kinderopvangtoeslag

 Heb je al de beschikking kinderopvangtoeslag 2023 gecontroleerd? Controleer en wijzig nu nog de voorlopige beschikking zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Per jaar zijn er vaak meerdere momenten dat het nodig kan zijn om de beschikking aan te passen.