uren werken

Het personeelstekort in de kinderopvang zou deels opgelost kunnen worden als de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang meer uren gaan werken, tenminste volgens Minister Karien van Gennip van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu is niet alleen de vraag of medewerkers dat wel willen maar ook wat de motieven zijn om wel (of niet) meer uren te gaan werken, of juist minder te willen werken.

Er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom mensen kiezen voor meer of minder uren te werken:

  1. Financiële situatie: Sommige mensen kiezen voor meer uren werken om hun inkomsten te verhogen, terwijl anderen juist minder uren werken omdat ze hun uitgaven willen beperken.
  2. Balans werk-privéleven: Sommige mensen willen meer tijd besteden aan hun privéleven en kiezen daarom voor minder uren werken, terwijl anderen juist meer uren werken om zich professioneel te ontwikkelen of om zich beter te voelen over hun werk.
  3. Gezondheid: Sommige mensen kiezen voor minder uren werken omdat ze fysiek of mentaal niet in staat zijn om meer uren te werken, terwijl anderen juist meer uren werken omdat ze zich op deze manier fitter of gezonder voelen.
  4. Persoonlijke situatie: Sommige mensen willen minder uren werken omdat ze bijvoorbeeld zorgtaken hebben, terwijl anderen juist meer uren werken omdat ze graag hun tijd willen besteden aan hun werk.
  5. Doorgroeimogelijkheden: Sommige mensen kiezen voor meer uren werken om zich te ontwikkelen en doorgroeimogelijkheden te creëren, terwijl anderen juist minder uren werken om meer tijd te hebben voor andere interesses of hobby’s.
  6. Verantwoordelijkheid: Sommige mensen voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en willen daarom meer uren werken, terwijl anderen juist minder uren werken om zich meer te richten op andere verantwoordelijkheden.
  7. Vergoeding: Sommige mensen kiezen voor meer uren werken om een grotere vergoeding te krijgen, terwijl anderen juist minder uren werken omdat ze het niet belangrijk vinden om meer te verdienen.

We zijn benieuwd naar de meningen uit het werkveld!

Jouw mening : waarom wel /niet minder uren werken?

Wil jij meer uren werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang?

Vraag : waarom wil je meer uren werken of waarom wil je minder uren werken?

Wat is voor jou de belangrijkste reden als pedagogisch medewerker in loondienst om WEL meer uren te gaan werken?
Wat is voor jou de belangrijkste reden als pedagogisch medewerker in loondienst om NIET meer uren te gaan werken?

Vraag : hoeveel uren werk je u gemiddeld per week (over periode van circa 3 maanden)?

Hoeveel uur werk jij (per week) als medewerker (in loondienst) op een kinderdagverblijf? (gemiddeld over periode van circa 3 maanden)
Hoeveel uur werk jij (per week) als medewerker (in loondienst) op een buitenschoolse opvang ? (gemiddeld over periode van circa 3 maanden)