voeding

Gezonde voeding is belangrijk voor de kinderen bij de kinderopvang. Het is bekend dat een gezonde en gevarieerde voeding een belangrijke bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van kinderen. Bovendien helpt het bij het ontwikkelen van gezonde eetgewoonten en kan het bijdragen aan het voorkomen van obesitas en andere gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Het is belangrijk dat kinderopvanginstellingen daarom gezonde en evenwichtige maaltijden aan bieden de kinderen die zij opvangen.

Organisaties zullen hier verschillend mee omgaan. In regio’s waar de gezinnen een lager inkomen hebben zullen deze minder toegang hebben tot gezonde en gevarieerde voedingsmiddelen, terwijl kinderen uit meer welvarende gezinnen een bredere kennis en blootstelling aan verschillende soorten voedsel kunnen hebben.

Wat is jouw mening/ervaring als medewerker in de kinderopvang op de onderstaande vragen?

De organisatie heeft beleid over gezonde maaltijden, gezonde tussendoortjes en gezonde traktaties?
De organisatie heeft beleid dat de pedagogisch medewerkers mee- eten met de kinderen tjidens maaltijden?
De organisatie biedt aan kinderen bij het kinderdagverblijf standaard (inbegrepen in de kosten) een warme maaltijd aan?
Welke situatie is van toepassing bij de kinderopvang waar jij werkt?
Ervaar jij dat ouders gezonde voeding belangrijk vinden bij de kinderopvang?
Ervaar jij dat kinderen sinds begin 2022 (kostenstijgingen) thuis minder eten krijgen (zoals geen ontbijt/kleinere lunch) als deze op locatie komen?

Het aantal dieetwensen bij kinderen neemt toe. Dit kan te maken hebben met een toenemende bewustwording over voeding en gezondheid, evenals met een toename van specifieke voedselallergieën en intoleranties. Voor kinderopvanginstellingen best wel een uitdaging om hier rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat ze in staat zijn om aan de specifieke voedselbehoeften van elk kind te voldoen, zoals bijvoorbeeld glutenvrij, lactosevrij of vegetarisch dieet.

Met welke dieetwensen moet je nu rekening houden op de locatie waar jij werkt? (meerdere antwoorden mogelijk)