In Barneveld zijn in totaal 1,259 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 36 locatie(s). (situatie eind mei 2024)

Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen:

Gemiddeld heeft een KDV-locatie in Barneveld dus 30.2 kindplaatsen, het landelijk gemiddelde ligt (eind mei 2024) op 34.2 kindplaatsen per locatie.

Per BSO-locatie zijn er in Barneveld gemiddeld 39.8 kindplaatsen, waarbij het landelijk gemiddelde eind mei 2024 op 43.9 ligt.

De plaats Barneveld valt onder de gemeente Barneveld, de locaties onder de GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Barneveld. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Barneveld. Per postcode is er ook een Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex berekend. Deze geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen in dit postcodegebied is gesteld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt of via de Scholenkaart naar een basisschool.Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 1 juni 2024