kwaliteit

In de kinderopvang draait alles om de zorg en ontwikkeling van kinderen. De kwaliteit van de geboden zorg staat voorop. Bij de plannen voor de (bijna) gratis kinderopvang en de voorgenomen herziening en aangekondigde handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) en de aanpak van schijnzelfstandigheid in de gezondheidszorg, welzijn en onderwijs zou de kinderopvangsector moeten aanzetten om actie te ondernemen.

Kwaliteit boven kwantiteit:

In de kinderopvang gaat het niet alleen om het aantal beschikbare plaatsen, maar vooral om de kwaliteit van de zorg en educatie die kinderen ontvangen. Kinderen verdienen de best mogelijke start in het leven en dit vereist hooggekwalificeerde en toegewijde en verbonden medewerkers. Medewerkers die een “vast gezicht” en mentor kunnen en willen zijn voor de kinderen die onder hun hoede vallen. Anders dan bij bijvoorbeeld onderwijs, kunnen kinderopvangorganisaties niet onbevoegde medewerkers voor de groep zetten.

Controle op Wet DBA:

Met de hervatting van de controle op de Wet DBA en de aandacht voor schijnzelfstandigheid in gerelateerde sectoren, zou de kinderopvangbranche proactieve maatregelen kunnen nemen om juridische en financiële risico’s te vermijden. Dus stoppen met de inhuur van schijnzelfstandigen.

Beperkte beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel:

Het is geen geheim dat het vinden van gekwalificeerd personeel in de kinderopvangsector een uitdaging is. Dat zal echt niet op korte termijn veranderen. Echter, in plaats van gebruik te maken van  zzp’ers en freelancers, moet de branche investeren in het opleiden, aantrekken en behouden van gekwalificeerde medewerkers. Medewerkers die zich verbonden voelen met een organisatie en de kinderen.

In het belang van het kind:

Het belangrijkste aspect is de zorg voor de kinderen. Door uitsluitend met eigen gekwalificeerde medewerkers te werken, kan de kinderopvangbranche de continuïteit van zorg waarborgen en een veilige, stimulerende omgeving bieden voor kinderen om te groeien en te leren. Groepen sluiten of het aantal kindplaatsen inperken om alleen met eigen medewerkers de kwaliteit te kunnen waarborgen is in het belang van de kinderen die worden opgevangen.

Gratis kinderopvang

Bij het doorgaan van de plannen voor (bijna) gratis kinderopvang zouden er zo’n 5.000 locaties en ruim 30.000 extra medewerkers extra nodig zijn. Dat is op korte termijn niet of nauwelijks realiseerbaar, zeker als de kwaliteit op peil moet blijven. Of de plannen doorgaan hangt natuurlijk af van een nieuw kabinet, hierbij zou wel rekening gehouden moeten worden.

Wachtlijsten

Het aantal kindplaatsen inperken is niet bevorderlijk voor het wegwerken van deze wachtlijsten. Maar dat is een gevolg van de keuze voor kwaliteit. Indien het kabinet wil dat de wachtlijsten ingekort worden, zal deze toch met maatregelen moeten komen, bijvoorbeeld door aanpassing van uurtarieven voor een betere salarisbetaling.

Rol van de Rijksoverheid / Kabinet

De kinderopvang wordt deels gefinancierd door de Rijksoverheid (de kinderopvangtoeslag) en deels door de ouders. De hoogte en manier van indexering van de maximum uurtarieven door de Rijksoverheid is al jaren een discussiepunt. Alhoewel het kabinet graag uitbreiding ziet van de branche blijkt dat het kabinet wil dat de ouders voor die kosten opdraaien. Het aantrekken, opleiden en behouden van personeel kost veel geld. Dit wordt ook nog lastiger gemaakt als de Rijksoverheid salarissen in branches zeer fors verhoogd die ook deels dezelfde gekwalificeerde mensen aantrekt. De ouder is hiervan de dupe, deze betaald de rekening.  

Hoewel de vraag naar kinderopvang onmiskenbaar hoog is en er beperkte beschikbaarheid is van gekwalificeerde medewerkers, zou de kinderopvangbranche een standpunt kunnen innemen en prioriteit geven aan kwaliteit boven kwantiteit. Het stoppen met het inzetten van zzp’ers en freelancers is een stap in de richting van het waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvang en het beschermen van het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen, wat altijd de hoogste prioriteit moet hebben.

Stelling: De kinderopvangbranche zou (net als steeds meer scholen) stelling moeten nemen en besluiten om geen zzp'ers / freelancers in te zetten op de functie van pedagogisch medewerker.
Stelling : Een kinderopvangorganisatie die geen zzp / freelancers inzet als pedagogisch medewerker beschermd daarmee de eigen organisatie en medewerkers.
Stelling: De kinderopvangbranche zou (net als steeds meer scholen) stelling moeten nemen en besluiten om geen zzp'ers / freelancers in te zetten op de functie van pedagogisch medewerker.