Op 2 juni 2023 zijn de voorlopige maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag 2024 en de tabel kinderopvangtoeslag 2024 bekend geworden. Ook zijn er op 24 oktober 2023 (mogelijk) verhoogde uurtarieven kinderopvangtoeslag 2024 bekend geworden. De Eerste Kamer moet hier nog wel mee akkoord gaan.

Jaarlijks verstrekt Kinderopvang-Wijzer.nl een gratis model om snel een indicatie te maken van de eigen bijdrage (netto kosten) kinderopvang in 2024 en de maandelijkse bijdrage kinderopvangtoeslag. Je krijgt ook een duidelijk overzicht van de opbouw van de eigen bijdrage.

Alleen zijn de tariefsverhogingen bij de kinderopvangorganisaties voor 2024 nog niet bekend, je kan wel alvast een indicatie berekening maken. Ook bij de kinderopvangorganisaties zullen de tarieven vermoedelijk rond de 6 % stijgen. Het kabinet verhaalt wel de kosten om de kwaliteit van de gastouderopvang te verhogen op ouders die hun kinderen laten opvangen bij een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang, hierdoor neemt het verschil tussen de uurtarieven kinderopvangtoeslag en de gemiddelde uurtarieven die kinderopvangorganisaties in rekening brengen alleen verder toe.

Bereken netto kosten kinderopvang 2024

Nu kan je zelf een berekening gaan maken, met behulp van de tabel kinderopvangtoeslag 2024, maar het kan makkelijker. Het is nu ook al mogelijk om een berekening te maken als je kind(eren) gebruik maken van kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang). Jaarlijks stelt Kinderopvang-Wijzer.nl een gratis excel model beschikbaar waarmee je zelf berekeningen en ook een vergelijk kan maken.

Jaarlijks verstrekt Kinderopvang-Wijzer.nl een gratis model om snel een indicatie te maken van de eigen bijdrage (netto kosten) kinderopvang in 2024 en de maandelijkse bijdrage kinderopvangtoeslag. Je krijgt ook een duidelijk overzicht van de opbouw van de eigen bijdrage.

Je hebt hiervoor nodig : een indicatie van het (gezamenlijk) inkomen 2024, de uurtarieven 2024 van de kinderopvangorganisatie en het aantal uur dat maandelijks wordt gefactureerd. Het model gaat er wel vanuit dat je voldoet aan de voorwaarden om kinderopvangtoeslag te krijgen.

Indicatie voordeel invoering nieuw stelsel

De Rijksoverheid is bezig met een nieuw stelsel voor de financiering kinderopvang, het zogenaamde (bijna) gratis kinderopvang. Bedoeling is dat dit in 2027 wordt ingevoerd en (werkende) ouders slechts 4 % eigen bijdrage betalen. In het model zie je ook een indicatie wat het voordeel voor jou als ouder zou zijn (op basis van huidige tarieven).

netto kosten kinderopvang 2023

Via jouw gids voor kinderopvangkosten helpen we je met berekenen van de kinderopvangtoeslag. Met inzicht in de netto vergoeding kinderopvang en bijdrage kinderopvangtoeslag. Of een vergelijk te maken.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 24 oktober 2023