In 2024 worden zoals het er nu naar uitziet de uurtarieven kinderopvangtoeslag 2024 aangepast met effectief 5,8 % (KDV) en 5,7% (BSO en GO). Nu zijn door de Rijksoverheid de kostenstijgingen voor 2024 voor berekend op 6,01 % maar wordt er een correctie uitgevoerd en € 0,02 in mindering gebracht.

Volgens de Nota van Toelichting bij de indexering uurtarieven 2024 is dat nodig om het Verbetertraject gastouderopvang te bekostigen en het uurtarief van de gastouderopvang in 2025 met € 0,21 extra te kunnen indexeren.

Door de maatregel van met name Verbetertraject gastouderopvang (kosten € 16,3 mln. Structureel) worden de maximum uurprijzen voor de dagopvang, de BSO en de gastouderopvang in 2024 met € 0,02 minder geïndexeerd. Hiermee wordt voldoende dekking opgehaald om de maximum uurprijs voor de gastouderopvang vanaf 2025 met € 0,21 extra te indexeren ten behoeve van de kwaliteitsverbetering.

Kostenstijging

De uurtarieven bij kinderopvangorganisaties stijgen op basis van de kostenstijgingen. Volgen deze berekening van de Rijksoverheid (inclusief correctie voorgaande jaren) stijgen de kosten met 6,01 % terwijl het uurtarief met 5,8 / 5,7 % stijgt om het verbetertraject gastouderopvang te financieren.

De overgrote meerderheid van kinderorganisaties heeft tarieven die boven het uurtarief kinderopvangtoeslag liggen, o.a. doordat de Rijksoverheid met indexering over de jaren heen ook wat bezuinigen heeft doorgevoerd en dus geen consequent beleid hebben uitgevoerd.

Hierdoor stijgt het verschil tussen de maximum uurtarieven kinderopvang en het gemiddelde uurtarief in de kinderopvang nog verder. (6 % stijging over € 9,12 levert een lager bedrag op dan bij 6 % over het gemiddelde uurtarief). Gevolg dus dat het verschil tussen het maximum uurtarief kinderopvangtoeslag en de gemiddelde tarieven kinderopvang verder oploopt.

2023stijging 6%verschil
maximum uurtarief €      9,12 €      9,67 €      0,55
gemiddeld uurtarief €      9,65 €    10,23 €      0,58

Wie draait op voor de rekening?

De ouders met kinderen op een KDV en BSO betalen in 2024 de rekening voor de noodzakelijke kwaliteitsverbetering bij de gastouderopvang die overigens pas na 2024 plaats zal vinden.

We rekenen het even voor : In 2021 waren er volgens het CBS zo’n 990.000 kinderen die zo’n 577 miljoen uur kinderopvang afnamen. Uitgaande van hetzelfde urenaantal is dat in 2024 al zo’n € 11,5 miljoen besparing door hier € 0,02 minder per uur te betalen.  Inclusief de gastouderopvang is dat bijna € 13 miljoen.

Aantal kinderenGemiddeld aantal uurIndicatie jaaruurTegen € 0,02
Dagopvang491.160780383.104.800 €                                     7.662.096
Buitenschoolse opvang498.220390194.305.800 €                                     3.886.116
989.380577.410.600 €                                   11.548.212
Gastouderopvang127.32051064.933.200 €                                     1.298.664
Totaal1.116.700642.343.800 €                                   12.846.876
Getallen gebaseerd op cijfers CBS.

Als in 2025 de uurtarieven gastouderopvang vervolgens met € 0,21 wordt verhoogd, gaat hier (op basis van 64,9 miljoen uur) zo’n 13,6 miljoen euro meer naar toe.

Stelling : Het is terecht dat ouders met kinderen op een KDV / BSO de rekening betalen voor kwaliteitsverbetering gastouderopvang.
Stelling : Het werd hoog tijd dat de kwaliteitseisen van de gastouderopvang worden aangepast.
Stelling : Het 4-ogenprincipe zou ook bij gastouderopvang moeten worden ingevoerd. Juist omdat de gastouder vaak alleen is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 29 september 2023