Nieuw snotneuzenbeleid (beslisboom) ingaande 14 juli 2021

Advertentie
Loading...

De actuele versie van de beslisboom is van 14 juli 2021. Er gelden nog steeds een aantal maatregelen. Belangrijk dus om de beslisboom te blijven gebruiken. 

Met de beslisboom kunt u bepalen of een kind naar de kinderopvang/school mag zo lang er corona-maatregelen gelden.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de startvraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.

Regels bij besmetting op locatie

Let op: wanneer een medewerker of kind op de kinderopvang/school bij de GGD gemeld wordt als een bevestigd COVID-19 patiënt, dan gelden er mogelijk andere regels dan wat u op basis van de uitkomst van de beslisboom zou mogen verwachten. Omdat kinderen tot en met 12 jaar (groep 8) geen 1,5 meter afstand hoeven te houden tot elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen, heeft dit onderlinge contact wel consequenties voor het contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Volg altijd de instructies van de GGD op. Zie de toelichting bij de diverse uitgewerkte scenario’s onderaan de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek kinderen van het RIVM.

Over de beslisboom kind naar opvang/school tijdens corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. Bijvoorbeeld als zijn contact hebben gehad met iemand met corona, gezondheidsklachten hebben (zoals een snotneus, verkoudheid of andere corona-gerelateerde klachten) of terugkomen uit een rood of oranje gebied. Afhankelijk van de (ernst) van de verspreiding van het coronavirus worden de regels aangescherpt of versoepeld. De beslisboom verandert mee. Met de meest recente versie van de beslisboom kan worden bepaald of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/basisschool mag. De boom is voor alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf of crèche, peuteropvang of voorschool, gastouder en bso. De beslisboom kan ook worden gebruikt om te bepalen of een kind naar de basisschool mag zolang er coronamaatregelen gelden. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs (middelbare school), hoger onderwijs of universiteit gaan is er een 12+ beslisboom beschikbaar (tevens in het Nederlands en Engels). De 12+ is ook van toepassing op volwassenen. Zo kunnen o.a. pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en docenten bepalen of zij naar hun werk mogen. De 12+ boom kan worden gedownload van de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

De beslisboom is een vertaling en grafische (schematische) weergave van de coronaregels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Wat er aan vooraf ging

Het RIVM heeft op 17 juni 2020 de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school vernieuwd: kinderen tot een bepaalde leeftijd die een neusverkoudheid hebben mochten vanaf dat moment weer naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, bso, peuteropvang, gastouderopvang) en/of basisschool. Wel gelden er een aantal aanvullende voorwaarden. In de praktijk blijkt het soms lastig te bepalen of een kind aan de gestelde voorwaarden voldoet.

AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK hebben toen (juni 2020) een beslisboom voor neusverkouden kinderen gemaakt op basis van de nieuwe richtlijnen. Medewerkers in de kinderopvang leerkrachten van het basisonderwijs en ouders kunnen deze gebruiken om te bepalen of een kind wel of niet naar de kinderopvang / school kan komen. Gedurende de afgelopen maanden zijn de regels voor het wel of niet mogen brengen van kinderen naar de kinderopvang/school regelmatig gewijzigd. Na elke wijziging is de beslisboom geüpdatet. Kijk hier voor een overzicht van alle versies.

Overzicht van de updates

Update 14 juli: geen‘snottebellen-beleid’ meer, wel nieuwe regels voor o.a. testbeleid, bron- en contactonderzoek en immune kinderen

Ook verkouden kinderen vanaf 4 jaar t/m groep 8 mogen sinds maandag 12 juli 2021 weer naar de kinderopvang en school. Ook zijn er nog een paar wijzigingen in het testbeleid en het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarom is de beslisboom aangepast. Er blijven nog steeds een aantal corona-maatregelen gelden. Daarom is het belangrijk de beslisboom te blijven gebruiken. In de nieuwe versie staan ook de regels voor kinderen die corona hebben gehad of gevaccineerd zijn.
We realiseren ons dat de versoepeling van de regels voor kinderen tegenstrijdig is met de oplopende besmettingscijfers. Omdat de besmettingscijfers onder kinderen nauwelijks stijgen vind het RIVM de versoepelingen wel verantwoord. Klik hier voor de wijzigingen van de versie van 14 juli 2021 op een rij.

Update 19 mei: meer uitzonderingen bij gebruikelijk klachten 

De vragen over de (toepassing van) de beslisboom worden steeds specifieker. Dat stelt ons in staat de beslisboom steeds nauwkeuriger te maken. Afgelopen periode ontvingen we vragen over kinderen en huisgenoten die last hebben van gebruikelijke/bekende klachten, zoals hooikoorts of astma. Wanneer moet een kind in deze situatie thuis blijven en wanneer mag het naar de kinderopvang en/of school? AJN Jeugdartsen Nederland heeft de kwestie met het RIVM besproken. De conclusie: op twee plaatsen in de boom is de uitzondering bij de gebruikelijke klachten toegevoegd (aangeduid met * of ***). Kijk hier voor alle wijzigingen op een rij.

Update 19 april: Decision tree: new version available (19 April) – No new rules but clearer rules

When the out-of-school care facilities reopen on the 19th of April the new version of the decision tree for children from age zero up to and including group 8 may be implemented. The rules have not changed. However, some points have been clarified. The adjustments have been made in consultation with AJN Jeugdartsen Nederland (Dutch society of Youth Healthcare Doctors) and the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). The RIVM has again checked and approved the decision tree.

With the help of the decision tree you will be able to determine whether a child should or should not be allowed to attend child care or primary school (up to any age) during COVID-19. The decision tree has been developed on the basis of the directives of the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment). It is a guideline for parents and child care workers (after-school and childminder care) and schools.

On this document you will also find the answers to the question how long should a child stay at home? And when should a child be tested?

Update 15 april: geen nieuwe regels, wel duidelijker

De wijzigingen op een rij:

 • ‘Hoesten’ stond op twee plekken in de beslisboom. Dat gaf onduidelijkheid, daarom komt hoesten nu nog maar één keer terug in de boom. Voor de volledigheid: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die af en toe hoesten mogen naar de kinderopvang / school.
 • ‘Meer dan incidenteel hoesten’ is vervangen door ‘veel hoesten’ (conform de formulering in de lci-richtlijnen over neusverkouden kinderen).
 • Aan de inleidende punten (‘bedenk vóór je begint’) is toegevoegd:
  ‘Heeft het kind corona gehad? Dan is de beslisboom mogelijk tijdelijk niet van toepassing. Vraag de GGD om advies.’
  Dit geldt bijvoorbeeld in het geval dat een kind (weer) verkoudheidsklachten krijgt of als een huisgenoot nog corona heeft maar het kind zelf weer uit quarantaine mag.  
 • Rechtsboven is een lila kader toegevoegd met verwijzing naar de regels van het RIVM. Deze informatie stond altijd al in de voetnoot. Maar niet voor alle gebruikers was duidelijk de beslisboom niet op zichzelf staat maar een vertaling van de RIVM-richtlijnen is. Daarom is er voor een prominentere plaats voor deze info gekozen.
 • De uitleg van ‘verkoudheidsklachten’ (meest linker, blauwe blok) is aangepast op advies van het RIVM. Inhoudelijk zijn hier geen wijzigingen in.
 • Voor de titel van het groene kader rechtsonder is gekozen voor de positievere formulering: Wanneer mag een kind weer naar de kinderopvang/school? 
 • In het groene kader rechtsonder, onder kopje ‘niet getest’, is milde klachten gespecificeerd: ‘verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten’

De nieuwe versie van de Engelstalige beslisboom volgt binnen een paar dagen.

Update 17 februari: ook Engelstalige variant weer beschikbaar

Van Engelstalige variant van de beslisboom is een nieuwe versie (17 februari) beschikbaar. Wijzigingen die zijn doorgevoerd zijn gelijk aan de wijzigingen in de Nederlandstalige beslisboom van 6 en 12 februari. De Nederlandse boom van 12 februari is nog actueel.

Update 12 februari: na 7 dagen aanhoudende de verkoudheidsklachten wel naar opvang/school 

Bij de heropening van de kinderopvang en basisscholen is er een nieuwe beslisboom in gebruik genomen. Feedback die we afgelopen week ontvingen van de gebruikers heeft ertoe geleid dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in de formulering om misverstanden te voorkomen. Daarnaast liet het RIVM weten dat het onwenselijk is om jonge kinderen die langere tijd verkoudheidsklachten hebben regelmatig getest moeten worden. Daarom kunnen kinderen de verkoudheidsklachten hebben die langer dan 7 dagen aanhouden weer naar de kinderopvang/school. Deze beleidswijziging is opgenomen in de beslisboom. Meer over de wijzigingen van deze update.

Update 6 februari 2021: Nieuwe quarantaineregels, snotneuzenbeleid en testbeleid 

 • Een kind dat nauw contact (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 m en kinderen uit dezelfde groep/klas) heeft gehad met iemand met corona moet thuisblijven en zich na dag 5 na het laatste contact laten testen. Net als voor volwassenen wordt er nu ook voor kinderen onderscheid gemaakt tussen ‘nauwe contacten’ (categorie 2) en ‘overige contacten’ (categorie 3). Zie ook de toelichting in de gele cirkel bij de boom.
 • Verkouden kinderen van 0 t/m 3 jaar mogen wel naar het kinderdagverblijf, peuteropvang of gastouder als de uitkomst van de beslisboom dat aangeeft. Verkouden kinderen van 4 jaar en ouder mogen niet naar de bso (noodopvang) of gastouder en school.
 • Een kind dat terugkomt uit een oranje of rood gebied moet thuisblijven en laat zich zo snel mogelijk testen. Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl voor het actuele overzicht van de oranje en rode gebieden.
 • Testen wordt dringender geadviseerd.

Meer over de update van 6 februari.

Update 2 december 2020: Nieuwe versie Engelstalige beslisboom beschikbaar, kleine aanpassing in Nederlandse boom

In navolging van de update van de Nederlandse beslisboom van 30 november is nu ook de update van de Engelstalige versie beschikbaar. In de Nederlandse versie is een kleine aanpassing gedaan: de ‘monitoringsperiode’ is verkort naar 10 dagen. Lees meer over deze update.

Update 30 november: nieuwe (o.a. test)adviezen en regels RIVM verwerkt

Nieuwe adviezen voor het testen van kinderen, soepelere regels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid én feedback van gebruikers zijn verwerkt in deze versie van de beslisboom. Bekijk alle wijzigingen in deze update.

Update 11 novembersoepelere thuisblijfregels voor huisgenoten van jonge kinderen met koorts of benauwdheid en een wijziging in het testadvies voor kinderen

Bovenstaande aangepaste adviezen van het RIVM en feedback van gebruikers heeft tot een aantal (forse) aanpassingen geleid. Ga naar een overzicht van deze wijzigingen.

Update 14 oktober: nieuwe Engelstalige versie, kleine aanpassing in Nederlandse boom

De Engelse versie van de beslisboom is nu ook geupdatet. In de Nederlandstalige beslisboom (versie 9 oktober) is een kleine aanpassing gedaan omdat de formulering van één vraag in sommige gevallen tot discussie leidde. Klik hier voor een overzicht van de wijzigingen per 14 oktober.

Update 9 oktober: alleen koorts? Huisgenoten wel naar opvang/basisschool

In deze unieke situatie hebben we continu te maken met voortschrijdend inzicht. Zo ook op het gebied van communicatie. Dit heeft tot een nieuwe beslisboom geleid. De belangrijkste verduidelijking zit in het geval van koorts zonder andere klachten.

Oorspronkelijk is de beslisboom opgezet voor kinderen met een neusverkoudheid. In de praktijk wordt de beslisboom echter veel breder gebruikt. Daarom is er voor gekozen de beslisboom toepasbaar te maken voor alle situaties waarin er sprake is van gezondheidsklachten bij het kind. Klik hier voor een overzicht van deze wijzigingen.

De wijzigingen zijn al in de Nederlandstalige versie doorgevoerd. Aan de update van de Engelstalige beslisboom wordt nog gewerkt. 

Update 22 september: dezelfde regels voor kinderen 0 jaar t/m groep 8

Op 18 september heeft minister Hugo de Jonge besloten dat de regels voor het toelaten van verkouden kinderen op de kinderopvang en in het basisonderwijs gelijk worden getrokken. Dat betekent dat kinderen van 7 t/m 12 jaar met een snotneus in bepaalde gevallen ook naar de kinderopvang (bso / gastouder) en basisschool mogen. Dit heeft ertoe geleid dat er nog maar één beslisboom is. Met de beslisboom kun je bepalen of een kind van 0 jaar t/m groep 8 met een neusverkoudheid wel of niet naar de kinderopvang en/of school mag komen.

Nieuwe regelgeving en feedback verwerkt

Omdat de beslisboom op grote schaal wordt gebruikt, hebben we ook diverse vragen ontvangen over de interpretatie van de vragen uit de beslisboom. We willen dat de beslisboom zo duidelijk mogelijk is en zo min mogelijk vragen oproept of tot discussie leidt. Samen met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM hebben we alle veranderingen in de regelgeving en de feedback van ouders, kinderopvangorganisaties en scholen zeer zorgvuldig besproken. Dat heeft tot onderstaande aanpassingen geleid. Het RIVM heeft de aangepaste beslisboom wederom gecontroleerd en akkoord bevonden.

Wat is er aangepast?

Onderstaande aanpassingen zijn t.o.v. de versie van 3 september 2020.

 • De titel is aangepast naar 0 jaar t/m groep 8. De doelgroepen van deze beslisboom zijn kinderen in de kinderopvang en in het basisonderwijs. Er is daarom bewust gekozen voor
  ‘t/m groep 8’ in plaats van ‘t/m 12 jaar’. Kinderen van alle leeftijden in het basisonderwijs vallen hieronder.
 • Aan de inleiding is uitleg over de nieuwe regels toegevoegd.
 • Er is een aandachtspunt toegevoegd: het is belangrijk om de hele beslisboom te doorlopen. Begin met de startvraag en volg de vragen zoals aangegeven.
 • Het witte blok over wanneer testen en testuitslagen is aangepast en uitgebreid.
 • De datum is aangepast.

We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders, kinderopvangorganisaties, gastouders, scholen* en andere professionals met deze vernieuwde beslisboom gaan werken. Daarom stellen we het op prijs als u dit bericht wilt delen.

Geen vragenlijst meer

Omdat is gebleken dat in de praktijk meer met de beslisboom wordt gewerkt dan met de vragenlijst, is er geen nieuwe versie van de vragenlijst beschikbaar. De vragenlijsten die reeds zijn gedownload kunnen niet meer worden gebruikt.Meer over kinderopvang en corona12

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

PDFBeslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – BOinK, AJN, RIVM_140721
14-07-2021
Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 - BOinK AJN RIVM_ 190521

Uitzondering kind uit buitenland

Voor kinderen die een ouder in België of Duitsland bezoeken of over de grens naar school gaan, geldt een uitzondering op de quarantaineregel bij terugkomst uit het buitenland uit een rood of oranje gebied. Zie de toelichting op de website van de Rijksoverheid

Geldt de beslisboom ook als je corona hebt gehad?

Voor huisgenoten of contacten die zelf reeds COVID-19 hebben doorgemaakt, is momenteel het advies: indien een contact (huisgenoot of overig nauw contact) zelf een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), worden de maatregelen conform categorie 3-contacten (overige (niet nauwe) contacten), gevolgd. Dit advies geldt niet voor o.a. personen met een verminderde weerstand. (uit Protocol BCO (bron- en contactonderzoek))

Als de eerste ziektedag van een eerdere COVID-19 infectie langer dan 8 weken geleden is, dan gelden de standaard adviezen voor huisgenoten en nauwe contacten.

Voor gevaccineerden en huisgenoten/contacten van gevaccineerden gelden voorlopig nog de standaard adviezen vanuit het BCO. Een korte toelichting hierop staat op de website van het RIVM.

Wat is incidenteel hoesten?

Twijfelt u of er sprake is van (meer dan) incidenteel hoesten? Neem dan contact op met het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 – 1351 (gratis, 08:00 – 20:00 u).
In de beslisboom neusverkouden kind toelaten wordt onderscheid gemaakt tussen ‘incidenteel hoesten en