Prinsjesdag : Kinderopvang in 2023

Voor de kinderopvang in 2023 zijn er weer de nodige veranderingen. Deze waren al voor Prinsjesdag bekend. Een kleine opsomming:

Inkomenstabel

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt samen met de hoogte van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe lager het % aan kinderopvangtoeslag. De inkomenstabel wordt in 2023 met 3,37 % verhoogd. Dus stijgt je inkomen in 2023 met 3,37 % ten opzichte van 2022, dan blijf je in de meeste gevallen recht houden op hetzelfde % aan kinderopvangtoeslag. Stijgt je inkomen met meer dan 3,37 % (zoals de eisen van meeste vakbonden) dan zal je meestal in een hogere inkomensgroep terecht komen, met een lager % aan kinderopvangtoeslag. Je treft hier de tabel kinderopvangtoeslag 2023 aan.

Maximum uurtarief kinderopvangtoeslag

Het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag stijgt in 2023 met circa 5,6 %. Dat lijkt hoog, maar een gedeelte (2,14 %) is een correctie voor de te lage indexatie van 2022 (0,5 %). Dus de indexatie van 2023 is eigenlijk maar 3,44 %.

KGU

In 2023 vervalt de KGU (koppeling gewerkte uren) grotendeels. Tot en met 2022 is de hoogte van de arbeidsuren een basis voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. In 2023 is het aantal maanden dat je werkt van belang. Simpel : werk je 1 uur per maand, dan kan je tot 230 uur aan kinderopvangtoeslag krijgen (mits je zoveel uren afneemt EN betaald hebt). Dit is dus in het voordeel van veel ouders.

Tarieven kinderopvangorganisaties

De tarieven van kinderopvangorganisaties voor 2023 zijn nog niet bekend. In de meeste gevallen zijn deze tarieven al hoger dan hetgeen de kinderopvangtoeslag dekt. De verwachting is dat het verschil in 2023 verder zal oplopen en de tarieven tussen de 5 en 8 % zullen stijgen.

De kosten van de kinderopvangorganisaties stijgen enorm

  • personeelskosten
  • inflatie (energie, inkopen etc)
  • door structureel hoger ziekteverzuim
  • opleidingskosten, wervingskosten om personeel binnen te verwerven

Is de kinderopvangorganisatie genoodzaakt om derden in te huren (zzp’ers) dan stijgen de kosten nog verder. Deze vragen tarieven waardoor de kosten van een medewerker vaak al verdubbeld worden.

Gratis kinderopvang in 2025

Dit kabinet heeft het voornemen om in 2025 bijna gratis kinderopvang in te voeren. Ouders betalen dan 4 % (was eerst nog 5 %) van de kosten kinderopvang (gemaximaliseerd tot een uurtarief). Om dit in te voeren zijn meer dan 30.000 extra medewerkers nodig. Dit terwijl het huidige tekort al zo’n 7.000 medewerkers is.

Door de toename van het schijnzelfstandige ZZP’ers in de kinderopvang wordt dit probleem extra versterkt. Helaas worden er geen maatregelen genomen om de oorzaak (wet DBA) op te lossen.

In de branche wordt niet heel veel geloof gehecht aan de uitvoerbaarheid van de plannen van het kabinet.

Model berekening netto eigen bijdrage 2023

Met dit gratis model is het mogelijk een indicatie te maken van de maandelijkse netto eigen bijdrage in de kosten van de kinderopvang voor 2023 en de bijdrage kinderopvangtoeslag 2023. Voor gebruik kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang.