Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2022 : partner heeft vrijheidsbenemende straf

De regels voor de toeslagen worden ieder jaar wel iets gewijzigd, dus ook voor de kinderopvangtoeslag 2022. Deze wijzigingen worden altijd opgenomen in het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, die (in meeste gevallen) wordt omgezet in definitieve regelgeving. Één van de wijzigingen betreft ouders wiens partner is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel.

In de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is het recht op kinderopvangtoeslag uitgebreid voor ouders die werken, een opleiding, re-integratietraject of inburgeringstraject volgen en een partner hebben die is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel van minimaal drie maanden, gedurende de periode waarin die straf of maatregel ten uitvoer wordt gelegd.

Deze maatregel zorgt ervoor dat als een groep ouders wel recht hebben op kinderopvangtoeslag bij een partner die voor minimaal 3 maanden een vrijheidbenemende straf of maatregel ondergaat.

Kinderopvangtoeslag 2022

Berekenen eigen bijdrage kinderopvang 2022

Met onze gratis download is het al mogelijk een berekening te maken voor de netto kosten kinderopvang voor 2022 (de eigen bijdrage kinderopvang)

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022