Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2022 : verruiming grenzen terugvorderen

Ieder jaar vinden er wel één of meer wijzigingen plaats in de regels van de kinderopvangtoeslag, dus ook voor de kinderopvangtoeslag 2022. Deze wijzigingen worden altijd opgenomen in het Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, de volledige versie is onderaan deze pagina te downloaden. Één van de wijzigingen betreft het verruimen van de grens voor terugvorderen door de Belastingdienst.

Bij de Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen zijn de doelmatigheidsgrenzen voor terugvorderingen vanaf het toeslagjaar 2021 verhoogd, van € 48 naar € 98. Dat betekend dat als de eindbeschikking van kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget lager is dan € 98 je deze niet hoeft  terug te betalen.

Deze maatregel zorgt ervoor dat er zo’n 380.000 minder terugvorderingen plaats vinden (voor alle toeslagen tezamen). En is voor jou als ouder toch weer mooi meegenomen.

Kinderopvangtoeslag 2022

Berekenen eigen bijdrage kinderopvang 2022

Met onze gratis download is het al mogelijk een berekening te maken voor de netto kosten kinderopvang voor 2022 (de eigen bijdrage kinderopvang)

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2022