Medio april 2023 waren in Sittard in totaal 1014 kindplaatsen beschikbaar voor kinderopvang, verdeeld over 26 locatie(s).

Deze locaties zijn als volgt te onder te verdelen:

Gemiddeld heeft een KDV-locatie in Sittard dus 32.2 kindplaatsen, het landelijk gemiddelde ligt (medio april 2023) op 33.8 kindplaatsen per locatie.

Per BSO-locatie zijn er in Sittard gemiddeld 49.8 kindplaatsen, waarbij het landelijk gemiddelde medio april 2023 op  43.6 ligt.

Je treft hier een overzicht aan van die locaties in Sittard. Deze plaats is onderdeel van de Gemeente : Sittard-Geleen. Per postcode is er ook een Kinderopvang-Wijzer kwantiteitsindex berekend. Deze geeft weer hoe het met het aantal kindplaatsen in dit postcodegebied is gesteld ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Het is ook mogelijk om via de Kinderopvangkaart op zoek te gaan naar een locatie bij jou in de buurt of via de Scholenkaart naar een basisschool.

Martkaandeel

Onderstaand een overzicht van het marktaandeel (op basis van kindplaatsen) per rechtsvorm in Sittard, vergeleken met landelijk gemiddelde. Een goed en gevarieerd aanbod van kinderopvang is belangrijk voor ouders, de aanwezigheid van een gevarieerd marktaandeel per rechtsvorm kan een indicatie zijn dat deze gevarieerd is.

Indien het marktaandeel van de Stichting bijvoorbeeld fors hoger is dan het landelijk gemiddelde, neemt de kans toe dat er per inwoner minder kindplaatsen aanwezig zijn dan bij plaatsen waar besloten vennootschappen een hoger marktaandeel hebben.

Let op : betreft het een kleine plaats dan zal het waarschijnlijker zijn dat het marktaandeel per rechtsvorm afwijkt van het landelijk gemiddelde door een beperkt aantal aanbieders.

RechtsvormSittardLandelijk
Stichting17.3636.17
Vereniging0.000.12
Coöperatie0.000.00
Besloten Vennootschap61.1455.98
Commanditaire Vennootschap0.000.09
Eenmanszaak10.363.98
Kapitaalvennootschap buiten EER0.000.01
Maatschap0.000.02
Onbekend0.000.40
Vennootschap Onder Firma11.143.22
Eindtotaal100.00100.00

Indien je kind gebruik maakt van één van deze KDV of BSO kindplaatsen is het mogelijk dat je recht hebt op kinderopvangtoeslag (als je voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst).

Kinderopvang-Wijzer.nl helpt je graag wegwijs te worden in kinderopvangland.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 17 april 2023