private equity

Een veelgehoorde term tegenwoordig in de politiek als het gaat over kinderopvang: private equity. Wat is dat nu? Hoe groot zijn de belangen? Wie zijn het?

Private equity beschrijft investeringspartnerschappen die bedrijven kopen en beheren voordat ze worden verkocht. Private equity-firma’s exploiteren deze investeringsfondsen namens institutionele en erkende investeerders.

Private-equityfondsen kunnen particuliere bedrijven of openbare bedrijven in hun geheel overnemen, of als onderdeel van een consortium in dergelijke buy-outs investeren. Ze hebben doorgaans geen belangen in bedrijven die beursgenoteerd blijven.

Heel simpel gezegd : een groep vermogende personen/bedrijven die investeren in het kopen van bedrijven. Gemiddeld genomen worden deze binnen 5 jaar verkocht, het moment waarbij de investeerders het meeste winst maken.

Wie zijn het?

In Nederland zijn in ieder geval als private equity actief Waterland en Bencis Capital Partners. Beiden met een Nederlandse achtergrond, alhoewel natuurlijk niet bekend is wie de investeerders zijn of waar ze vandaan komen. Ook actief zijn de bedrijven Bright Horizons, AcadeMedia, Norlandia en Babilou Family. Alhoewel deze vaak samen worden genomen onder de noemer “private equity” zijn Bright Horizons (USA) en AcadeMedia (Zweden) beursgenoteerd en zijn Norlandia en Babilou Family van oorsprong respectievelijk Noorse en Franse (familie)bedrijven die in meerdere landen actief zijn op gebied van o.a. kinderopvang.

Wat is het aandeel in kinderopvangmarkt?

Op basis van situatie eind oktober 2022 in het LRK komen we tot onderstaand overzicht. Circa 10,2 % van de locaties behoort tot deze 6 partijen en deze exploiteren circa 12,7 % van het totaal aantal kindplaatsen.

De verhouding tussen de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang is redelijk gelijk.

KDV LocatiesKDV Kindpl.BSO locatiesBSO Kindpl.Tot. LocatiesTot. Kindpl.
Totaal private equity61927.18562730.5721.24657.757
Totaal buitenland27213.45321511.35348724.806
Totaal89140.63884241.9251.73382.563
Totaal Nederland (oktober 2023)9.191307.9017.835339.69017.026647.591
Totaal private equity6,7%8,8%8,0%9,0%7,3%8,9%
Totaal buitenland3,0%4,4%2,7%3,3%2,9%3,8%
Aandeel in totaal9,7%13,2%10,7%12,3%10,2%12,7%

Wat zijn de “weetjes” over deze organisaties?

Er wordt veel gesuggereerd over de kinderopvangorganisaties die behoren tot de private equity / buitenlandse investeerders. Wat weten we wel of niet?

  • Zijn deze organisaties winstgevender dan de overige organisaties? Hier is geen documentatie over.
  • Bieden deze organisaties betere/slechtere kwaliteit dan de overige organisaties? Hier is geen documentatie over. Voor verkoopredenen kan een organisatie beter een goede kwaliteit / reputatie hebben dan een slechte.
  • Zijn deze organisaties duurder dan de overige organisaties? Hier is geen documentatie over. Meestal zullen deze qua tarief wel eerder bovenaan de markt zitten dan onderaan. Maar dat kan ook voor maatschappelijke kinderopvangorganisaties gelden.
  • Om hoeveel bedrijven gaat het ? Het zijn circa 69 verschillende vennootschappen van de 2.904 verschillende rechtspersonen (eind oktober 2022) oftewel 2,38 % van het totaal.

Welke organisaties zijn het?

Meer informatie over de organisaties is te vinden op de pagina’s van :

Disclaimer : bovenstaande informatie is afkomstig uit openbare informatie, zoals LRK, websites en publicaties. Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid met betrekking tot de gegeven informatie of de volledigheid.

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 28 december 2022