Kinderopvang dreigt te duur te worden in 2022 – stijging eigen bijdrages met meer 25 % mogelijk

De meerderheid van de kinderopvangorganisaties hanteert tarieven die boven de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag liggen. Simpelweg omdat de rijksoverheid de maxima niet indexeert met de werkelijke kostenstijgingen in de branche. Slechts een kleine minderheid doet dat nog niet, met nadruk op “nog”. Er is een hele grote kans dat in 2022 dit voor bijna alle organisaties zal gaan gelden.

Hoe groter dat verschil is tussen die 2 tarieven is van belang voor de ouders die gebruik maken van de kinderopvang, namelijk voor de netto eigen bijdrage. De indexering in 2022 van het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag is door de Rijksoverheid vastgesteld op slechts 0,51 % (Kinderdagverblijf 0-4 jaar € 8,50, Buitenschoolse Opvang 4-13 jaar € 7,31, Gastouderopvang € 6,52).

Als de vakbond FNV haar zin krijgt stijgen de brutolonen met 5 %, aanpassing leidster kindratio (=omzetdaling) en nog enkele andere maatregelen waardoor de personeelskosten fors stijgen (ruim boven de 5 %). De kinderopvangorganisaties zullen dan geen andere keus hebben om de tarieven per 1 januari 2022 fors te verhogen, de rendementen in de kinderopvang zijn immers niet bijzonder hoog en zijn deze niet bijzonder solvabel..

Stijging netto eigen bijdrage met 25 % en meer

Aangezien de Rijksoverheid de tarieven voor de kinderopvangtoeslag maar zeer beperkt aanpast (0,51 %) en de kans aanwezig is dat de uurtarieven van de kinderopvang in 2022 met minimaal 2,5 tot 5 % zal stijgen (wegens werkelijke kostenstijgingen) heeft dat veel gevolgen voor de eigen bijdrage. En dan is er nog geen rekening gehouden met mogelijke stijgingen als de eisen van de FNV ingewilligd moeten worden.

Dat betekend dat voor de ouders de netto eigen bijdrage met meer dan 25 % kan stijgen. En nog veel meer voor de ouders die in 2021 nog uurtarieven betalen die gelijk zijn aan de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag.

We rekenen het voor:  

Ouder met 1 kind op het kinderdagverblijf

Ouder X heeft een jaarinkomen van € 30.000 en neemt in 2021 130 uur kinderopvang af van een kinderdagverblijf tegen  een uurtarief van € 8,46. De kinderopvangorganisatie is genoodzaakt de tarieven met 4,5 % te laten stijgen naar € 8,84.

In 2021 betaal je als ouder € 1.100 en ontvang je € 1.018 aan kinderopvangtoeslag, je eigen bijdrage is dus € 82 euro per maand.

In 2022 betaal je als ouder € 1.149 en ontvang je € 1.032 aan kinderopvangtoeslag, je eigen bijdrage is dus € 117 euro per maand. Mocht het inkomen ook nog met 2 % stijgen, wordt dit trouwens € 127 per maand eigen bijdrage.

De netto eigen bijdrage stijgt dus met 42,7 % in 2022!

Ouder met 1 kind op het kinderdagverblijf en 1 op de buitenschoolse opvang.

Het gezin van ouder X is uitgebreid met 1 kind wat gebruik maakt van 75 uur buitenschoolse opvang. Uurtarief 2021 € 7,27, in 2022 bedraagt deze € 7,60 door stijging van 4,5 %.

De eigen bijdrage in 2021 voor deze 2 kinderen is € 108 (bruto € 1.645 , KOT € 1.537). Voor 2022 bedraagt de eigen bijdrage € 176 (bruto € 1.719 , KOT € 1.543).

De netto eigen bijdrage stijgt dus met 63,0 % in 2022!

Ouder met 1 kind op het kinderdagverblijf

In dit geval gaat het kind naar het kinderdagverblijf voor 130 uur tegen € 9,00 in 2021, het tarief stijgt met 4,5 % naar € 9,41 in 2022.

De eigen bijdrage in 2021 voor dit kind is € 152 (bruto € 1.170 , KOT € 1.018). Voor 2022 bedraagt de eigen bijdrage € 191 (bruto € 1.223 , KOT € 1.032).

De netto eigen bijdrage stijgt dus met 25,7 % in 2022!

De vakbond FNV heeft de werkgevers een ultimatum gesteld om uiterlijk 14 juni 2021 akkoord te gaan met hun eisen. Mochten de werkgevers gedwongen worden om hiermee akkoord te gaan dan is de kans zeer groot dat er grote tariefstijgingen zullen plaatsvinden in 2022.

Dit zal dan voor de ouders ook grote gevolgen hebben en betekenen dat er een groep op zoek zal gaan naar informele kinderopvang. De kinderopvangbranche zal dit klanten kosten en een krimp gaan opleveren. Een bijzondere manier van de vakbond FNV Zorg en Welzijn om op deze manier de werkdruk te verlagen in de kinderopvang.

Wanneer worden de tarieven kinderopvang 2022 bekend?

De kinderopvangorganisaties maken meestal in oktober en uiterlijk rond 23 november de tariefstijgingen voor 2022 bekend.

Alvast een berekening maken ?

Onderstaand tref je excel bestand aan om de eigen bijdrage kinderopvangtoeslag 2020 en 2021 te berekenen.

2022

2021

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 28 september 2021