De Dag van de Pedagogisch medewerker is in 2002 in het leven geroepen door de Landelijke Wervingscampagne voor de Kinderopvang . Eerst nog onder de naam : ‘Dag van de Leid(st)er en Gastouder’. Doel was om het werk van kinderleid(st)er te promoten.

De toenmalige functiebenaming in de CAO is niet veel later aangepast naar “pedagogisch medewerker”. Onder andere omdat deze benaming beter de lading dekt van de functie, maar ook omdat er een campagne werd gestart voor meer mannen in de kinderopvang werd er gekozen voor een genderneutrale benaming.

Anno nu is het toch wel tijd voor vernieuwing. De benaming “Dag van de Leidster” kan nu echt niet meer in de huidige tijd. Maar ook Dag van de Pedagogisch Medewerker is te beperkt, net zoals “Dag van de Gastouder”.

Kinderopvang-Wijzer.nl roept op om over te stappen op “Dag van de Kinderopvang”.  Met deze benaming is de dag niet alleen voor pedagogisch medewerkers, maar ook voor gastouders, nanny’s, groepshulpen, pedagogisch coaches, locatiemanagers en alle medewerkers in de kinderopvang die zorgen dat jouw kinderen veilig en goed worden opgvangen.

Dag van de Kinderopvang

Dus bij deze : schaf de “”dag van de pedagogisch medewerker”, “dag van de gastouder” en al helemaal “dag van de leidster” af. Lang leve “Dag van de Kinderopvang”.

En niet vergeten, deze is op de derde donderdag in september.    

Als ouder kan je op die dag je waardering laten blijken aan de medewerkers van de kinderopvang voor het werk wat deze doen en hoe jouw kind wordt opgevangen.

Dag van de pedagogisch medewerker 2021          donderdag 16 september 2021

Dag van de pedagogisch medewerker 2022          donderdag 15 september 2022

Dag van de pedagogisch medewerker 2023          donderdag 21 september 2023

Dag van de pedagogisch medewerker 2024          donderdag 19 september 2024

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 14 juli 2022