Medewerkers in de kinderopvang hebben weer een cao. Tenminste een deel van de medewerkers, een ander deel had al een cao vanaf 1 januari 2023 en weer een ander deel is eigenlijk cao loos. Tikkie verwarrend toch? We leggen het uit.

UPDATE : vanaf 27 juni 2023 is de CAO Kinderopvang 2023 2024 weer geldend voor alle medewerkers in de kinderopvang.

CAO Kinderopvang 2023 2024

Het onderhandelaarsakkoord tussen Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) / Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) aan de werkgeverszijde en CNV/ FNV aan werknemers zijde is akkoord bevonden door alle leden. De cao kinderopvang 2023 2024 is dus een feit. De medewerkers die in dienst zijn van werkgevers die lid zijn van de BK / BMK hebben dus, met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 een cao.

CAO MKMB 2023 2024

Is de werkgever aangesloten bij de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK),  dan is de cao MKMB 2023 2024 al geldend vanaf 1 januari 2023. Deze is door de BVOK afgesloten met de (vrij onbekende) vakbond LBV.

CAO loos

Is de werkgever niet aangesloten bij de BVOK, BK of BMK? Dan is deze eigenlijk nog cao loos, tenzij de werkgever zich vrijwillig aan één van deze 2 cao’s verbindt. Of totdat één cao Algemeen Verbindend Verklaart (AVV) wordt.

AVV

Als een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) wordt afgesloten tussen werkgevers en werknemers in een bepaalde sector, dan kan deze cao algemeen verbindend worden verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit houdt in dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers in de betreffende sector, ongeacht of zij lid zijn van de organisaties die de cao hebben afgesloten. Hierdoor ontstaat er een gelijk speelveld binnen de sector en worden concurrentieverstoringen voorkomen..  

BK / BMK zullen de cao kinderopvang 2023 2024 voorleggen aan het ministerie van SZW voor de AVV.

Tegenstand

Vermoedelijk zal de BVOK proberen de AVV tegen te gaan. Dit hebben ze eerder; zonder succes; geprobeerd bij de cao kinderopvang 2021-2022. Dit zal dan in ieder geval het moment van de AVV vertragen.

Verhoudingen

De BK / BMK vertegenwoordigen ongeveer 35 % van de ongeveer 2.865 verschillende werkgevers, maar hebben dan wel circa 73 % van de werknemers in dienst. De BVOK zou ongeveer 10 % van de werkgevers vertegenwoordigen. Hier zijn echter geen duidelijke en recente cijfers van beschikbaar. Alleen de BK noemt een aantal werkgevers, echter is niet duidelijk hoe recent deze cijfers zijn.

BK : De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) vertegenwoordigt 1.055 kinderopvangaanbieders en is daarmee dé stem van ruim 80% van alle aanbieders die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie.

BMK : De leden van de BMK hebben samen 4787 locaties. Dit is 28,5% van de locaties in Nederland. Bijna alle BMK leden hebben meer dan één locaties. Van de top 100 aan grootste kinderopvang in Nederland is 51% lid van de BMK.

Uitgaande van de BK bewering, zouden er circa 1.320 werkgevers lid zijn van een werkgeversorganisatie, oftewel circa 46 % van totaal aantal werkgevers. De BMK en BVOK zouden dan gezamenlijk circa 265 werkgevers als lid hebben. Op de website van BMK staat iets minder dan 100 links naar leden opgenomen. Bij de BVOK zouden dat dan circa 150-160 werkgevers zijn.  

Lid van …?

Als je aan een medewerker in de kinderopvang vraagt van welke werkgeversorganisatie hun werkgever lid is zal een grote groep het antwoord schuldig blijven. Werkgevers hebben dat vaak niet op hun website staan, alleen bij BMK tref je een pagina met links naar leden.    

Doe je mee ?

Jouw werkgever is lid van :

Op zoek naar een vacature?

Nieuwe vacatures bij VacatureKinderopvang

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 30 juni 2023