De kinderopvang beleeft moeilijke tijden. Er is een personeelstekort, ziekteverzuim en toename van (schijnzelfstandige) zzp’ers door gebrekkig overheidsbeleid (wet DBA). Zo is al duidelijk geworden dat de groei van de kindplaatsen het laatste half jaar in 2022 tot stilstand is gekomen. Maar het aantal kindplaatsen in LRK zegt echter niets over het aantal kindplaatsen dat daadwerkelijk wordt aangeboden.

Een BSO-locatie kan volgens het LRK wel 100 kindplaatsen hebben, terwijl in de praktijk maar 60 worden aangeboden. Kinderopvangorganisaties verwerken dit niet bij het LRK om flexibiliteit te kunnen behouden op het moment dat men wel weer meer kindplaatsen kan aanbieden. Om dit dan weer aan te passen is er namelijk weer de nodige administratieve rompslomp.

Als een organisatie besluit het aantal kindplaatsen te verminderen kan dat plaats vinden door geforceerd de opzegging van de kindcontracten, of door de natuurlijk weg om geen kinderen meer te plaatsen. Er is verder geen registratie van deze verborgen “leegstand” van kindplaatsen.

Verwachting 2023

De voortdurende problemen met het personeelstekort, ziekteverzuim en de ongewenste toename van zzp’ers in de kinderopvang zullen in 2023 mogelijk nog verdere (verborgen) leegstand gaan creëren van het aantal kindplaatsen.  Zo zullen steeds meer kinderopvangorganisaties besluiten zich aan de wet DBA te houden en geen zzp’ers meer in te zetten, ook om de kwaliteit niet verder te laten aantasten.

Minister Karien van Gennip van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook opgeroepen om de wet te gaan volgen, ook wordt de wet aangepast om de schijnzelfstandigheid aan te pakken. Maar concrete maatregelen ontbreken nog. De grote vraag is hoeveel kindplaatsen in 2023 ingeperkt gaan worden.

Kinderopvangorganisaties : welk % aan leegstand is er al, wat is de verwachting voor 2023?

Welk % van het totaal aantal beschikbare kindplaatsen LRK wordt niet aangeboden voor gebruik kindplanning (situatie 1-1-2023)?
Welk % van het totaal aantal beschikbare kindplaatsen LRK (ten opzichte van 1-1-2023) verwacht je in 2023 te moeten sluiten?