Met ingang van 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de kinderopvang op een aantal punten, waaronder het vaste-gezichtencriterium en het beroepskracht-kindratio (bkr). De Rijksoverheid streeft ernaar om de wijzigingen op 1 april 2024 te publiceren. Hieronder alvast de wijzigingen in grote lijnen.

Wijzigingen

Op de dagopvang wijzigt het vaste-gezichtencriterium

Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de grootte van de stamgroep, krijgt een kind een aantal vaste gezichten (vaste beroepskrachten) toegewezen. Op iedere dag dat het kind aanwezig is, moet ook een van de vaste gezichten aanwezig zijn. In het vaste-gezichtencriterium verandert het volgende:

 • Houders krijgen de mogelijkheid om een beroepskracht-in-opleiding als vast gezicht (vaste beroepskracht) aan kinderen toe te wijzen. Deze wijziging geeft houders meer mogelijkheden om een sluitend rooster te maken.
 • Bij deze mogelijkheid gelden voorwaarden, waaronder een begeleidingsplan. De voorwaarden hebben als doel dat sprake blijft van verantwoorde kinderopvang en dat de werkdruk van beroepskrachten niet hoger wordt.


Buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang zijn er drie wijzigingen

 • De beroepskracht-kindratio (bkr) wordt berekend op het niveau van het kindercentrum in plaats van op groepsniveau. Hiermee is het aantal beroepskrachten binnen het kindercentrum gebaseerd op het totaal aantal kinderen binnen het kindercentrum en niet op het aantal kinderen binnen de basisgroep. Er geldt een maximale groepsgrootte van 30 kinderen. Deze wijziging geeft de houder meer ruimte om een kind in te delen in een basisgroep die past bij de behoeften en de ontwikkeling van het kind. Houders kunnen binnenkort in de rekentool 1ratio terecht voor ondersteuning bij het berekenen van de bkr. In de volgende nieuwsbrief (van de Rijksoverheid) delen we de link naar deze rekentool.
 • Houders hoeven kindercentrum-overstijgende opvang op schoolvrije dagen niet meer in de overeenkomst met de ouder vast te leggen. De houder krijgt door deze wijziging meer ruimte om kindercentra samen te voegen tijdens schoolvrije dagen, wat minder administratieve lasten geeft.
 • Anders-gekwalificeerde beroepskrachten kunnen formatief worden ingezet. Dit zijn personen die, door een andere beroepsachtergrond, hun talent of expertise kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Denk aan beroepsachtergronden in natuurbeleving, muziek, techniek, sport of theater. De inzet van anders-gekwalificeerde beroepskrachten draagt bij aan een rijk activiteitenaanbod. En daarmee aan het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen. Hun inzet kan ook bijdragen aan het verminderen van werkdruk en een antwoord zijn op de arbeidsmarktkrapte.


Bij deze wijzigingen gelden voorwaarden. Bijvoorbeeld: een anders-gekwalificeerde beroepskracht moet voor aanvang van de werkzaamheden een pedagogische module volgen. De voorwaarden hebben als doel dat sprake blijft van verantwoorde kinderopvang en dat de wijzigingen de ontwikkeling van het kind ten goede komen.

Stelling : een BKR voor de hele BSO locatie in plaats van per stamgroep is veel praktischer
 • Ja, mee eens 74%, 1008 stemmen
  1008 stemmen 74%
  1008 stemmen - 74% van alle stemmen
 • Nee, niet mee eens 26%, 361 stem
  361 stem 26%
  361 stem - 26% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 1369
23 februari 2023
Vraag : Wat zou volgens jou een ideaal werkbare BKR bij kinderen van 2 tm 3 jaar zijn ( thans 1 PM op 8 kinderen)? Let op : minder kinderen per PM heeft prijsstijging tot gevolg en er zijn meer PM' ers nodig.
 • 1 PM op 6 kinderen 53%, 693 stemmen
  693 stemmen 53%
  693 stemmen - 53% van alle stemmen
 • 1 PM op 7 kinderen 24%, 317 stemmen
  317 stemmen 24%
  317 stemmen - 24% van alle stemmen
 • 1 PM op 8 kinderen 17%, 219 stemmen
  219 stemmen 17%
  219 stemmen - 17% van alle stemmen
 • 1 PM op 10 kinderen 3%, 45 stemmen
  45 stemmen 3%
  45 stemmen - 3% van alle stemmen
 • 1 PM op 9 kinderen 3%, 35 stemmen
  35 stemmen 3%
  35 stemmen - 3% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 1309
7 oktober 2023
Vraag : Wat zou volgens jou een ideaal werkbare BKR bij kinderen van 4 tm 6 jaar zijn ( thans 1 PM op 10 kinderen)? Let op : minder kinderen per PM heeft prijsstijging tot gevolg en er zijn meer PM' ers nodig.
 • 1 PM op 10 kinderen 36%, 266 stemmen
  266 stemmen 36%
  266 stemmen - 36% van alle stemmen
 • 1 PM op 8 kinderen 35%, 264 stemmen
  264 stemmen 35%
  264 stemmen - 35% van alle stemmen
 • 1 PM op 9 kinderen 12%, 87 stemmen
  87 stemmen 12%
  87 stemmen - 12% van alle stemmen
 • 1 PM op 11 kinderen 9%, 65 stemmen
  65 stemmen 9%
  65 stemmen - 9% van alle stemmen
 • 1 PM op 12 kinderen 8%, 62 stemmen
  62 stemmen 8%
  62 stemmen - 8% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 744
7 oktober 2023
Vraag : Wat zou volgens jou een ideaal werkbare BKR bij kinderen van 7 tm 13 jaar zijn ( thans 1 PM op 12 kinderen)? Let op : minder kinderen per PM heeft prijsstijging tot gevolg en er zijn meer PM' ers nodig.
 • 1 PM op 10 kinderen 36%, 251 stem
  251 stem 36%
  251 stem - 36% van alle stemmen
 • 1 PM op 12 kinderen 26%, 181 stem
  181 stem 26%
  181 stem - 26% van alle stemmen
 • 1 PM op 9 kinderen 12%, 84 stemmen
  84 stemmen 12%
  84 stemmen - 12% van alle stemmen
 • 1 PM op 11 kinderen 11%, 79 stemmen
  79 stemmen 11%
  79 stemmen - 11% van alle stemmen
 • 1 PM op 14 kinderen 11%, 74 stemmen
  74 stemmen 11%
  74 stemmen - 11% van alle stemmen
 • 1 PM op 13 kinderen 4%, 29 stemmen
  29 stemmen 4%
  29 stemmen - 4% van alle stemmen
Totaal aantal reacties: 698
7 oktober 2023

De gegegevens in dit artikel zijn voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 8 maart 2024